Thứ năm, 25/04/2024 - 10:53
MÔI TRƯỜNG KHÔNG CỦA RIÊNG AI

MÔI TRƯỜNG KHÔNG CỦA RIÊNG AI

  

MÔI TRƯỜNG KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Môi trường không phải đâu xa

Cái xanh, cái đẹp quanh ta đấymà

Môi trường ngay trong mọi nhà

Vào trong thôn xóm chạy qua phố phường

Môi trường trên những tuyến đường

Môi trường trên cả bốn phương quanh mình

Môi trường sạch, con người đẹp xinh

Môi trường xanh – sạch ắt mình sống lâu

Xa xưa dân đã có câu

Việc làng, việc xóm bảo nhau mà làm

Đất nước ngày một huy hoàng

Kinh tế phát triển dân sang, dân giàu

Môi trường cũng phải đi đầu

Việc này thế giới làm lâu lắm rồi

Bắt tay vào việc đi thôi

Đừng nhìn, đừng đứng, đừng ngồi mà trông

Già trẻ, trai gái một lòng

Vì môi trường sạch cộng đồng làm ngay

Chúng ta xin hãy nắm tay

Vì môi trường sạch tháng ngày chăm lo

Ai ơi xin hãy nhớ cho

Môi trường xanh – sạch, dặn dò cháu con./.

Dương Thị Cứu

Hội viên Phụ nữ xã Đăk Mol, huyện Đăk Song

Bản đồ