Thứ hai, 20/05/2024 - 19:49

Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp xã

                                                                                   

          Trong khuôn khổ dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương tình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2026, nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số, trong 02 ngày từ 17-18/5/2023, tại Trung tâm Hội nghỉ tỉnh, Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp xã thuộc địa bàn 7 huyện hưởng lợi từ dự án.

          Trao đổi tại lớp, báo cáo viên là thầy Dương Văn Quý, giảng viên Đại học Luật Hà Nội đã chia sẻ các chuyên đề: tổng quan về hoạt động lãnh đạo quản lý dành cho cán bộ nữ DTTS huyện, xã; kỹ năng thu thập xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý cấp huyện, xã; quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; thực hành các kỹ năng đến 30 đồng chí là cán bộ nữ DTTS cấp xã (bao gồm nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo).

          Từ thực tế hoạt động tại cơ sở, đại biểu tham gia tập huấn đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi đồng thời nêu những vấn đề vướng mắc khó khăn để cùng nhau đề xuất những giải pháp khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, đây được coi là hoạt động đầu tiên được tỉnh Hội lựa chọn tổ chức mở màn cho dự án 8 nói chung và dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp xã nói riêng. Dự kiến, trong thời gian tới, tỉnh Hội tố chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh/thành bạn đã có nhiều điển hình thành công trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Phan Thị Minh - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Bài viết liên quan
Bản đồ