Thứ hai, 20/05/2024 - 18:35

Căn cứ vào kế hoạch ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông. Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2023 Điểm giao dịch Quỹ cơ hội cho Phụ nữ làm kinh tế tỉnh giải ngân 560.000.000đ cho 20 thành viên của 03 xã Đăk Ru, Quảng Tín, Đăk Wer.

Xác định công tác vay vốn là yếu tố quan trọng để tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh phát triển kinh tế gia đình; hàng năm, Quỹ Cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh đã chỉ đạo Điểm giao dịch huyện ĐăkR'Lấp chủ động, tập trung nắm bắt nhu cầu vay vốn, quán triệt hội viên thực hiện trách nhiệm vay trả theo quy định. Duy trì sinh hoạt tổ vay vốn hàng quý, đôn đốc thu lãi thu gốc vốn vay, kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích đạt hiệu quả. Có thể thấy Quỹ cơ Hội đã thực hiện nhiệm vụ hổ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững hàng năm cho chị em.

Cán bộ Điểm giao dịch Quỹ giải ngân cho phụ nữ làm kinh tế giải ngân cho thành viên vay vốn

 

Thành viên vay vốn chờ nhận tiền giải ngân

 

 

Đoan Trang - Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp

Bản đồ