Chủ nhật, 21/07/2024 - 08:32

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐĂK NÔNG

 

BAN LÃNH ĐẠO

Chủ tịch

Đ/c: H’Vi Êban

 

Phó chủ tịch

Đ/c: Thị Dy An

 

Phó chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Thị Lưu

 

Phó chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Thị Trà Linh

 

 

VĂN PHÒNG

Đ/c: Vũ Thị Mộng Linh

 

Đ/c: Huỳnh Thị Thu Trang

 

Đ/c: Bùi Thị Lài

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Đoàn Nguyễn Hà Dung

 

Đ/c: Đặng Thị Phương Thảo

 

 

 

 

 

 

Đ/c : Lê Mạnh Hùng

Đ/c : Lương Thị Sáu

 

 

BAN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI

Đ/c: Trần Thị Thúy Quyên

 

Đ/c: Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đ/c: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

Đ/c: Trần Thị Thanh Thúy

 

Đ/c: Phan Thị Minh

 

Đ/c: Lưu Thị Hương

 

 

BAN PHONG TRÀO

Đ/c: Nguyễn Thị Hằng

 

Đ/c: Hồ Thị Bạch Trinh

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hương

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Minh Huệ

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

ĐỊA CHỈ GMAIL

 

BAN LÃNH ĐẠO

H’Vi ÊBan

Chủ tịch

0905.705.559

damsanphuthien@gmail.com

Thị DyAn

Phó chủ tịch

0982.744.545

 

Nguyễn Thị Lưu

Phó chủ tịch

0986.271.619

luu4474@gmail.com

Nguyễn Thị Trà Linh

Phó chủ tịch

0917.154.879

nguyenthitralinh@gmail.com

 

 

BAN PHONG TRÀO

Nguyễn Thị Hằng

Trưởng Ban

0988.793.401

hanghpndn@gmail.com

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

0333.425.653

lebaothydn@gmail.com

Hồ Thị Bạch Trinh

Chuyên viên

0977.518.577

bachtrinh.dhtn@gmail.com

Nguyễn Thị Minh Huệ

Chuyên viên

0963.802.902

huetimdalat87@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

Vũ Thị Mộng Linh

Chánh VP

0983.545.921

quylinh82@gmail.com

Huỳnh Thị Thu Trang

Phó Chánh VP

0974.909.927

huynhthutrang1284@gmail.com

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán

098. 2010194

dangthiphuongthao@gmail.com

Đoàn Nguyễn Hà Dung

Chuyên viên

0987.681.938

huyenle938@gmail.com

Lương Thị Sáu

Văn thư

088 6269379

 

Lê Mạnh Hùng

Lái xe

0903528082

 

Bùi Thị Lài

Chuyên viên chính

0935.079.229

builaik40@gmail.com

 

 

BAN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI

Trần Thị Thúy Quyên

Trưởng Ban

0888.745.678

thuyquyen85pn@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Ban

0984.330.165

nguyenthibichngoc2886@gmail.com

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

0969.200.088

anhnguyet10386@gmail.com

Trần Thị Thanh Thúy

Chuyên viên

0387.217.717

thuyhandn@gmail.com

Phan Thị Minh

Chuyên viên

0968.184.831

ngocminh328@gmail.com

Lưu Thị Hương

Chuyên viên

0984.047.164

tuyettrinh210409@gmail.com

Bản đồ