Thứ hai, 22/07/2024 - 14:14

Tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế năm 2024

         Trong các ngày 02/4, 16/4 và 25/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế năm 2024 tại các huyện ...
Bản đồ