Thứ ba, 18/06/2024 - 12:12

Hội LHPN huyện Đắk Glong tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai mô hình Địa chỉ tin cậy

 

Nằm trong khuôn khổ hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, ngày 15/6/2023, Hội LHPN huyện Đắk Glong tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai mô hình Địa chỉ tin cậy cho cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí H’Mhêl - Chủ tịch Hội LHPN huyện trao đổi một số nội dung tại lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có 70 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Công chức văn hóa - xã hội; công chức Tư pháp - hộ tịch; đại diện Công an xã, cán bộ y tế xã và lãnh đạo Hội LHPN các xã trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được cung cấp các kiến thức, kỹ năng thành lập và vận hành hoạt động của mô hình Địa chỉ tin cậy, gồm: tổng quan về mô hình, thành phần tham gia và đối tượng hưởng lợi; chức năng, nhiệm vụ của địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; nhận diện bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, các hình thức; kỹ năng phát hiện nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị xâm hại; các kỹ năng ứng xử, giải quyết tại địa chỉ tin cậy; các hướng dẫn thành lập, vận hành địa chỉ tin cậy trong việc hỗ trợ người bị bạo lực; vai trò của các cấp Hội LHPN và các ban, ngành, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, triển khai thực hiện và duy trì hoạt động có hiệu quả của mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

Các đại biểu tham gia tập huấn

Qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cấp xã, các ngành, đơn vị liên quan vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện tại địa phương trong việc triển khai xây dựng mô hình Địa chỉ tin cậy;  nâng cao năng lực cho cán bộ tại địa phương trong hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt hơn công tác về bình đẳng giới, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các nhóm trình bày nội dung thảo luận tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn cũng cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Dự án 8, định hướng hỗ trợ các xã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Dự án 8 nói chung, chỉ tiêu về Địa chỉ tin cậy nói riêng. Dự án 8 của huyện đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 xây dựng 02 Địa chỉ tin cậy. 

Trong thời gian tiếp theo, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cụ thể để thành lập và vận hành mô hình Địa chỉ tin đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Đỗ Cúc – Hội LHPN huyện Đắk Glong

 

Bài viết liên quan
Bản đồ