Chủ nhật, 21/07/2024 - 07:30

Ngày 22, 23 và 29/8/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk Song tổ chức 03 lớp tập huấn về Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” (gọi tắt là Đề án 938) cho 208 tuyên truyền viên, hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn các xã Thuận Hà, Đắk N’Drung và Đắk Mol.

 

Toàn cảnh Lớp tập huấn tại xã Đắk N’Drung

 

Toàn cảnh Lớp tập huấn tại xã Đắk Mol

 

Lớp tập huấn thông tin, trao đổi về các nội dung giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và giáo dục pháp luật… Trong đó, đặc biệt tập trung thảo luận vấn đề thực tiễn tại địa phương, từ đó đề ra các giải pháp để làm tốt công tác phòng, chống tai nạn đuối ở nước trẻ em trong mùa mưa và nâng cao cảnh giác trong Nhân dân với chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội “việc nhẹ lương cao”.

 

Thành viên tham gia lớp tập huấn tại xã Đắk Mol trao đổi, thảo luận

 

Lớp tập huấn nhằm giúp cho lực lượng tuyên truyền viên, hội viên, phụ nữ và Nhân dân nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò chủ động của cán bộ Hội cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; qua đó, vận động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

                                                                                                       Lê Thu

Hội LHPN huyện Đắk Song

Bản đồ