Thứ ba, 16/07/2024 - 02:43
  

Hội LHPN tỉnh Quảng Bình:

Ngày 22/10/2019, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo “Công tác cán bộ nữ và giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ”. Tham dự có bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Báo cáo đề dẫn hội thảo đánh giá, trong những năm qua, công tác phụ nữ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tăng so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiếm 14,28%, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện đạt 15,36%, cấp cơ sở đạt 18%.

Tuy nhiên hiện nay, công tác cán bộ nữ còn gặp nhiều khó khăn như: Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác cán bộ nữ còn chậm được cụ thể hóa, chưa thống nhất và thiếu đồng bộ. Công tác tuyển dụng, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ nữ còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp còn thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ; cơ cấu cán bộ nữ phân bổ không đều; số lượng nữ cán bộ lãnh đạo ở khối quản lý nhà nước còn ít, nhất là các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật…

Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những kiến nghị đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành nhận thức nghiêm túc về trách nhiệm của của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với công tác cán bộ nữ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, xây dựng, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng và chủ động giữa các thế hệ cán bộ nữ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan công tác cán bộ nữ; Hội LHPN chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ và bồi dưỡng, giới thiệu nữ quần chúng ưu tú cho Đảng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cần có những giải pháp đặc thù, bồi dưỡng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ bảo đảm số lượng và chất lượng; Hội LHPN các cấp cần tích cực, chủ động để làm tốt vai trò tham mưu và thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, đồng thời, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó, không ngừng phấn đấu để tiến bộ, đóng góp hơn nữa cho xã hội.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm góp phần đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các vị trí cấp ủy, Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu:

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Trần Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu cho biết, đầu nhiệm kỳ qua, cấp tỉnh có 4/46 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, chiếm 8,7% (tăng 1,3% so với nhiệm kỳ trước); 01/14 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ, chiếm 7,14%; Nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh: có 12/50, chiếm 24% (giảm 4,57% so với nhiệm kỳ trước). Cấp huyện: có 44/274 cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chiếm 16% (tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước); Nữ đại biểu HĐND có 58/241, chiếm tỷ lệ 24,07 (giảm 4,13% so với nhiệm kỳ trước). Cấp Cơ sở: có 212/952 cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chiếm 22,26% (tăng 3,16% so với nhiệm kỳ trước); Nữ đại biểu HĐND có 452/1.850 vị, chiếm 24,43% (tăng 1,96% so với nhiệm kỳ trước).

Bà Phương cho rằng, việc cán bộ nữ tham gia cấp ủy và cơ quan dân cử, tham gia công tác lãnh đạo, quản lý vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, có hiện tượng số lượng nữ được quy hoạch đầy đủ ở các vị trí, tỷ lệ nữ được quy hoạch cơ bản đạt và vượt, đặc biệt là đối với đại biểu nữ quy hoạch vào HĐND các cấp số lượng cao nhưng kết quả bầu cử không đạt tỷ lệ do khu vực bầu cử được đặt cạnh nam giới có nhiều kinh nghiệm, cán bộ nữ thường phải gánh nhiều cơ cấu như: trẻ, dân tộc, tôn giáo… nên cơ hội được bầu của phụ nữ thấp hơn rất nhiều so với nam giới. Cán bộ nữ thường được quy hoạch ở vị trí cấp phó, các chức danh đầu ngành rất ít đưa cán bộ nữ vào quy hoạch. Một số ngành tỷ lệ cán bộ nữ đông nhưng không cơ cấu nữ lãnh đạo... Số cán bộ nữ tầm chiến lược, chuyên sâu sau đại học từng lĩnh vực, chuyên gia giỏi đầu ngành còn quá ít. Bên cạnh đó, một số cán bộ nữ chưa mạnh dạn thể hiện mình nên đôi khi đánh mất cơ hội và sự ủng hộ, chưa chủ động trong tham gia đào tạo nâng cao trình độ.

Cùng với đó, vai trò tham mưu của các cấp Hội còn hạn chế. Việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng và hệ thống chính trị của các cấp Hội thiếu cơ chế, thiếu tính chiến lược nên hiệu quả chưa cao.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, lãnh đạo các Sở Ban, Ngành, MTTQ, các Tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng có liên, quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ, nhất là các mục tiêu về bình đẳng giới; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nữ thể hiện hết năng lực, sở trường trong công tác. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, trong đó có nhân sự nữ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội LHPN các cấp tăng cường phát huy vai trò nồng cốt trong công tác phụ nữ, tăng cường tham mưu, đế xuất cho cấp ủy, chính quyền về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ kế thừa, những vấn đề vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ; đẩy mạnh công tác giáo dục, động viên cán bộ nữ từng bước xóa bỏ tự ti, mặc cảm, nổ lực phấn đấu học tập nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch đảm bảo về chất lượng, số lượng theo quy định.

Như Quỳnh, Dương Sán

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 10:33
Bản đồ