Thứ tư, 17/07/2024 - 16:06
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

  

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TỔ CHỨC HỘI LHPN TỈNH ĐĂK NÔNG

alt

Trụ sở cơ quan Hội LHPN tỉnh Đăk Nông

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

- Địa chỉ: Số 2 đường Nơ Trang Lơng, phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

- Điện thoại: 05013.546.817

- Fax: 05013.546.817

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Địa chỉ Email Ban biên tập trang TTĐT: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

          Hội LHPN tỉnh Đăk Nông được thành lập từ ngày 01/01/2004 ngay sau khi tách tỉnh Đăk Lăk thành hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Thường trực 01 đ/c chủ tịch và 03 phó chủ tịch và có 5 ban: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Gia đình xã hội và Ban Dân tộc. Ngay từ khi mới thành lập, Ban Thường vụ luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện phong trào và các chương trình công tác trọng tâm của Hội, đạt được những kết quả thiết thực. Phong trào phụ nữ trong tỉnh không ngừng lớn mạnh. Năm 2004 được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua do Chính phủ phát động. Năm 2005-2006 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền trong phong trào thi đua, cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2002-2007 và được xếp thứ 10/64 tỉnh/thành trong cả nước.

           Tháng 10/2010, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về vật chất, đề án thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm ra đời và chính thức đi vào hoạt động. mặc dù số lượng cán bộ Trung tâm đa số còn trẻ, những với sự cố gắng, tận tụy, Trung tâm đã mở được hàng chục lớp tập huấn dạy nghề cho lao động nông thôn như các lớp dệt thổ cẩm, nấu ăn, tiếng M’Nông, tin học, các lớp liên kết đào tạo trình độ trung cấp, đại học tại chức… và giải quyết việc làm cho một bộ phận chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

           Tháng 6/2011, Ban Gia đình xã hội được tách thành 2 ban: Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Ban Chính sách Luật pháp, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng thời phát huy năng lực cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Từ khi thành lập năm 2004 đến nay Hội LHPN tỉnh đã trải qua 3 kỳ Đại hội phụ nữ

Đại hội khóa I

+ Ban chấp hành có 28 đ/c

+ Ban thường vụ có 8 đ/c

+ Chủ tịch có 01 đ/c

+ Phó chủ tịch có 03 đ/c

Với 05 phòng ban

Văn phòng

Ban Tổ chức

Ban Tuyên giáo

Ban Gia đình xã hội

Ban Dân tộc

Đại hội khóa II

+ Ban chấp hành có 35 đ/c

+ Ban thường vụ có 11 đ/c

+ Chủ tịch có 1 đ/c

           + Phó chủ tịch có 3 đ/c

         Với 08 phòng ban

Văn phòng

Ban Tổ chức

Ban Tuyên giáo

Ban Gia đình xã hội

Ban Dân tộc - Tôn giáo

           Ban Chính sách pháp luật

           Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Trung tâm Giới thiệu việc làm.

Đại Hội khóa III

+ Ban chấp hành có 34 đ/c

+ Ban thường vụ có 12 đ/c

+ Chủ tịch có 1 đ/c

           + Phó chủ tịch có 2 đ/c

         Với 07 phòng ban

Văn phòng

Ban Tổ chức- Dân tộc - tôn giáo

Ban Tuyên giáo

Ban Gia đình xã hội

           Ban Chính sách pháp luật

           Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Trung tâm Giới thiệu việc làm.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợiích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

- Tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Hội LHPN tỉnh Đăk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

alt

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Thường trực Hội LHPN tỉnh

 

- Chủ tịch 1 đ/c

 

- Phó chủ tịch 02 đ/c

 

2. Các ban chuyên môn

2.1. Văn phòng: có 09 đ/c

 

* Chức năng:

 

Nghiên cứu và tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội: quản lý, điều hành và thực hiện công tác quản trị, hành chính cơ quan Hội LHPN tỉnh; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.

 

  * Nhiệm vụ

 

- Tham mưu xây dựng, theo dõi, đánh giá chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban chấp hành, ban thường vụ Hội LHPN tỉnh phê duyệt.

 

- Tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và công tác thi đua khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương.

 

- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

 

- Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

 

  - Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản trị, hành chính và quản lý tài sản cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh

 

  2.2. Ban tổ chức - DTTG: 02 đ/c

 * Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu cho BTV và BCH Hội LHPN tỉnh về tổ chức bộ máy, cán bộ Hội, cán bộ nữ và công tác kiểm tra.

* Nhiệm vụ

 

 Nắm bắt tình hình tư tưởng diễn biến của phụ nữ Dân tộc - Tôn giáo.

 

  - Tổng hợp, thu thập tình hình báo cáo kịp thời với Đảng, Nhà nước, ngành chức năng và Hội cấp trên về các hoạt động của phụ nữ Dân tộc - Tôn giáo.

 

  - Phối hợp với các ngành chức năng giải quyết các vấn đề nổi cộm của địa bàn Dân tộc - Tôn giáo.

- Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ đối với Hội LHPN cấp huyện và cấp xã.

  - Tham mưu, theo dõi việc củng cố tổ chức cơ sở Hội; hướng dẫn, theo dõi, xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ (nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số…);  việc thu, chi, quản lý và sử dụng hội phí, quỹ Hội.

  - Tham mưu cho BCH, BTV thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.

  - Tham mưu, theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ.

 

2.3. Ban tuyên giáo: 02 đ/c

 

  * Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, BTV Hội LHPN tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội.

 * Nhiệm vụ

  - Theo dõi, nắm bắt phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.

  - Tham mưu xâng dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết các cấp ủy Đảng, Luật pháp chính sách của Nhà nước và của Hội.

  - Tham mưu, tổ chức hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội địa phương.

  - Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm, ma túy, tội phạm.

  2.4. Ban Gia đình - xã hội:có 02 đ/c

  * Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến vấn đề gia đình xã hội.

  * Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, dân số, nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

  - Nghiên cứu, tham mưu các hoạt động xây dựng mô hình gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, mô hình tư vấn hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình…

  2.5. Ban Chính sách - pháp luật: 02 đ/c

* Chức năng

Tham mưu cho BCH, BTV Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng các văn bản luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

  * Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu để đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo chỉ đạo của BCH, BTV Hội LHPN tỉnh.

  - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại của phụ nữ theo đúng thẩm quyền.

  - Giúp Ban Thường vụ theo dõi và là đầu mối phối hợp thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP.

  - Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

  - Thực hiện đề án về tuyên truyền phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

  - Giúp BTV chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi hoạt động CLB nữ doanh nhân tỉnh.

  2.6. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: có 02 đ/c

* Chức năng

Tham mưu giúp BCH, BTV Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, đề xuất chính sách và hướng dẫn, thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

  * Nhiệm vụ

  - Nghiên cứu để đề xuất các chương trình, dự án hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập và phát triển doanh nghiệp.

  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bao gồm:

+ Hoạt động tín dụng.

  + Hoạt động chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.

  + Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

  + Hỗ trợ doanh nghiệp nữ.

  + Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

  2. -

  2.8. Trung tâm Giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh: 05 đ/c

  Trung tâm GTVL trực thuộc BTV Hội LHPN tỉnh nhưng hoạt động độc lập, có quy chế hoạt động riêng, có tài khoản, con dấu riêng và tự chủ về tài chính. BTV giao cho giám đốc TTGTVL chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và quy chế hoạt động của trung tâm (kể cả công tác đánh giá cán bộ, thực hiện các chính sách đối với cán bộ của trung tâm). Hàng quý Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản cho BTV biết.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 8 2017 10:39
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Bản đồ