Thứ tư, 29/05/2024 - 21:57

Tổ chức các hoạt động vì môi trường chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Thị trấn Kiến Đức

Để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn Kiến Đức lần thứ V, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Ngày 10/4/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Kiến Đức tổ chức lễ phát động phong trào phụ nữ ...
Bản đồ