Thứ hai, 20/05/2024 - 18:36

 

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hưởng ứng ngày “Phụ nữ Đắk R’Lấp chung tay vì môi trường”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai đến 11 Hội LHPN xã, thị trấn, Hội Phụ nữ Công an ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng với các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

 

Hội LHPN xã, thị trấn ra quân hưởng ứng Ngày “Phụ nữ Đắk R’Lấp chung tay vì môi trường”

Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 01 năm 2022 đồng loạt 11 Hội LHPN xã, thị trấn đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh... việc chị em đồng loạt ra quân đã lan tỏa tinh thần ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường vì một cuộc sống xanh, sạch đẹp vì chính sức khỏe của chúng ta, chúng ta hãy hành động để bảo vệ một tương lai tốt đẹp.

Chị em hội viên, phụ nữ dọn dẹp đường làng, ngõ xóm

Đoan Trang - Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp

 

 

 

Bản đồ