Thứ hai, 27/05/2024 - 14:23

Tổ truyền thông cộng đồng được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tuyên truyền, vận động người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại đã và đang là rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ và trẻ em.

Tổ truyền thông cộng đồng có sự tham gia của các thành viên là những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn/bản, mỗi tổ đều có sự tham gia của cả nam và nữ.

 

Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng bon B’ Tong và Bon B’Plào , xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong

 

Tính đến ngày 09/11/2023, trên địa bàn huyện Đắk Glong đã thành lập được 39/36 tổ truyền thông cộng đồng, tại 7/7 và 39 thôn/bon; trong đó, có 02 Tổ truyền thông cộng đồng thuộc mô hình điểm của Hội LHPN tỉnh Đắk Nông (đạt 108,3% chỉ tiêu của huyện về Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ 2021 - 2025). Tổng số thành viên tham gia các tổ truyền thông là 304 người, trong đó có 210 nam và 94 nữ. Tổ truyền thông quy tụ thành viên là bí thư chi bộ thôn/trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận/các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín, năng lực truyền thông; đảm bảo sự tham gia của cả nam giới và nữ giới. 

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức được 07/10 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành cho 460 cán bộ thôn, bon. Công tác xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số để chia sẻ, kết nối hoạt động của các tổ truyền thông được quan tâm. Ứng dụng zalo/facebook trong công tác truyền thông, chia sẻ, cập nhật thông tin cho 39/39 tổ.

Tổ truyền thông cộng đồng đã, đang và sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiều số và miền núi.

Thời gian tới, các cấp Hội trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn Một số kiến thức và kỹ năng về truyền thông; các hình thức/phương pháp truyền thông thường sử dụng cho các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng, hỗ trợ các thành viên tổ truyền thông thực hiện hoạt động truyền thông đạt kết quả cao; Qua đó, động viên các thành viên của tổ truyền thông phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ./.

Đỗ Cúc - Hội LHPN huyện Đắk Glong

Bài viết liên quan
Bản đồ