Thứ hai, 20/05/2024 - 18:20

Ngày 11/01/2024, Hội LHPN huyện Đắk Song tổ chức lớp tập huấn triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Đắk Nông thời đại mới” cho 142 chị là Chi hội trưởng, Chi hội phó các Chi hội thuộc các xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn được nghe đồng chí Đỗ Thị Minh Hải -Chủ tịch Hội LHPN huyện hệ thống lại các tiêu chí phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Đắk Nông thời đại mới” để nắm vững hơn và khi trở về địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất. Từ đó, nâng cao kiến thức, năng lực, trách nhiệm, nhận thức cho đội ngũ Chi hội trưởng, Chi hội phó các Chi hội trong triển khai thực hiện phong trào thi đua. Đồng thời, các học viên được trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức Hội và kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội từ cơ sở.

Đ/c Đỗ Thị Minh Hải – Chủ tịch Hội LHPN huyện trao đổi các nội dung tập huấn

Thời gian quan việc triển khai phong trào thi đua trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tốt. Tuy nhiên Hội LHPN huyện mong muốn thông qua lớp tập huấn, việc triển khai phong trào thời gian tới ngày càng linh hoạt; đảm bảo gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; phù hợp với mong muốn, nhu cầu, điều kiện cụ thể của nhiều đối tượng phụ nữ khác nhau ở từng địa phương, lĩnh vực; từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Đắk Nông đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

Lê Thu - Hội LHPN huyện Đắk Song

Bài viết liên quan
Bản đồ