Thứ sáu, 21/06/2024 - 01:50

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đắk R’Lấp, từ ngày 18-30 tháng 09 năm 2023 Hội LHPN và BHXH phối hợp tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho 525 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tuyên truyền những nội dung về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để chị em nắm rõ, đồng thời phổ biến những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua đó nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần mở rộng diện bao phủ cũng như đạt chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; không những vậy mà khi chị em đã hiểu rõ, hiểu đúng về các quyền lợi, chính sách và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

                                                                                   Đoan Trang

                                                                                                                   Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp

Bài viết liên quan
Bản đồ