Thứ hai, 20/05/2024 - 18:51

Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, những năm qua, Hội LHPN các cấp tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: mục tiêu giai đoạn I (2018-2021) cơ bản đạt và vượt cụ thể như sau:

128.003 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Hội LHPN tỉnh tổ chức Diễn đàn “môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019

100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện, cơ sở được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, nội dung của Đề án 939, kỹ năng vận động kinh phí cho Đề án, tập huấn về kỹ năng và biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 500 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi.

Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông về BĐG và PCBL gia đình

30.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.

Nhằm đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội LHPN tỉnh, các huyện/thành phố tổ chức 40 cuộc giám sát về 25 chính sách, cấp cơ sở phối hợp/tham gia tổ chức 355 lượt giám sát về 29 chính sách

Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời: Công tác giám sát quá trình giải quyết vụ việc về bạo lực, xâm hại tình dục luôn được Hội LHPN các cấp quan tâm sâu sát, 4 năm qua các cấp Hội đã nhận và giải quyết 53 đơn thư liên quan đến hôn nhân gia đình, bạo lực, xâm hại trẻ em, đã tham gia giải quyết kịp thời hoặc chuyển cơ quan chức năng giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, không để tình trạng đơn thư vượt cấp, không để xảy ra các trường hợp bạo lực, xâm hại tình dục nghiêm trọng mà Hội không lên tiếng.

Nhiều mô hình được xây dựng, duy trì và nhân rộng bảo đảm phù hợp độ tuổi, đối tượng và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị như mô hình “Kiến thức cha mẹ, sức khỏe con” (xã Thuận An, Đắk Mil), “Phụ nữ kết nối yêu thương”, “Vườn rau an toàn”, địa chỉ tin cậy (Gia Nghĩa, Đăk Rlấp); Tổ tư vấn và bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (Đắk Mil, Đắk Song); Các CLB: “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” (Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong); “Gia đình không có con, em vi phạm pháp luật” (Krông Nô, Cư Jút); “Gia đình không vi phạm chính sách dân số” (xã Nam Dong và Ea Pô huyện Cư Jút); “Gia đình hạnh phúc phát triển bền vững”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”, “Gia đình không có bạo lực”, “Vệ sinh môi trường”, “Gia đình không vi phạm chính sách dân số”, “Phụ nữ 5 không, 3 sạch”; phụ nữ với thực phẩm an toàn... Thông qua mô hình, CLB chị em có điều kiện thông tin, chia sẻ kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống, về giữ gìn hạnh phúc gia đình, về chăm sóc nuôi dạy con ngoan, học giỏi, đồng thời tổ chức giao lưu ẩm thực, văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp lễ, tết của đất nước, của Hội.

Huyện Đăk Mil tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: kinh phí thực hiện Đề án còn hạn chế: có 2/8 đơn vị (Đăk R’lấp, Tuy Đức) không được cấp kinh phí thực hiện Đề án; chủ yếu triển khai lồng ghép với thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội; Một số cấp ủy, địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Đề án. Việc phối hợp triển khai thực hiện giữa các ngành có liên quan chưa được chặt chẽ, chủ yếu do Hội LHPN thực hiện...

Có thể thấy, qua 4 năm triển khai Đề án 938 đã giúp hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần thúc đẩy hội viên, phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động xã hội một cách mạnh mẽ, tích cực hơn. Vai trò “lên tiếng” của tổ chức Hội phụ nữ trong các vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em đã được cải thiện đáng kể./.

Nguyễn Hương- Hội LHPN tỉnh

Bản đồ