Thứ 7, 03/12/2022 - 13:11

Được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương và hương dẫn của Hội LHPN huyện, năm 2019 Hội LHPN xã Nhân Đạo đã thành Tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại Bon PiNao xã Nhận Đạo với 12 thành viên. Tháng 12 năm 2021 phát huy hiệu quả của mô hình Tổ hợp tác dệt thổ cẩm, Hội LHPN xã Nhân Đạo đã thành lập thêm mô hình rau sạch và hợp nhất 02 Tổ hợp tác thành mô hình Liên minh Tổ hợp tác dệt thổ cẩm - trồng rau sạch.

Tổ hợp tác bước đầu đã đưa ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của địa phương; với sản phẩm dệt thổ cẩm đã được UBND tỉnh quan tâm, đánh giá cao về chất lượng và với nguồn rau sạch đã cung cấp cho bà con trong bon, một số điểm trên địa bàn xã, địa bàn huyện. Hiện nay Tổ hợp tác đang từng bước đưa sản phẩm đến với những thị trường tiêu thu an toàn, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Mô hình Liên minh Tổ hợp tác được chọn là mô hình kiểu mẫu của Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp trong mô hình khởi nghiệp.

       

 

Bàn giao mô hình điểm Tổ hợp tác nông nghiệp

 

Đoan Trang  - Hội LHPN huyện Đắk Rlấp

 

 

Bản đồ