Chủ nhật, 21/07/2024 - 08:13

Hội Liên hiệp Phụ nữ Nhân Đạo, huyện Đắk Rlấp

 ra mắt câu lạc bộ văn nghệ - cồng chiêng

 

 

Với mục đích bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, ngày 27 tháng 4 năm 2023, Hội LHPN xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ văn nghệ - cồng chiêng tại Bon PiNao.

Hình ảnh ra mắt Câu lạc bộ văn nghệ - cồng chiêng

Câu lạc bộ văn nghệ - cồng chiêng hoạt động đúng như tên gọi ý nghĩa là bảo tồn gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tây nguyên; câu lạc bộ gồm 21 thành viên với 06 thành viên nam, 15 thành viên nữ; Câu lạc bộ sinh hoạt với việc bảo tồn, phát huy bản sắc các làm điệu dân ca, nhịp cồng chiêng phục vụ các ngày lễ hội truyền thống văn hóa dân tộc.

 

  

Điệu múa, nhịp cồng chiêng của các thành viên Câu lạc bộ

 Đoan Trang - Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp

Bài viết liên quan
Bản đồ