Thứ năm, 25/04/2024 - 10:55

Chiều ngày 7/4/2022, Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Chi bộ Hội LHPN tỉnh

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ được nghe đồng chí H’Vi ÊBan - TUV, Bí thư chi bộ Hội LHPN tỉnh quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2022 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” gồm 3 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn hiện nay; Một số câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ. Đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trước tình hình hiện nay đòi hỏi phải có tư duy mới linh hoạt, mềm dẻo trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Cán bộ không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức mà còn phải có kiến thức về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, văn hóa giao tiếp, hội nhập, kỹ năng làm việc trong điều kiện đa văn hóa.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ là rất cơ bản, toàn diện, phong phú, sâu sắc, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là khi Đảng đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII).Chuyên đề năm 2022 cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí H’Vi ÊBan - TUV, Bí thư chi bộ yêu cầu các đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vào chương trình hoạt động của chi bộ, kế hoạch hoạt động của từng đảng viên./.

                                                                                                                        Nguyễn Hương - Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

 

 

 

 

Bản đồ