Chủ nhật, 21/07/2024 - 08:43

Sáng ngày 9/7/2024, Hội LHPN huyện Đắk Glong phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 75 học viên là  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, Chi hội trưởng và Chi hội phó Hội phụ nữ các thôn, bon, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tại các xã Quảng Khê, Đắk Som và Đắk Plao.

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 02 ngày, các báo cáo viên sẽ truyền đạt 05 chuyên đề gồm: Thông tin các vấn đề thời sự, cập nhật các văn bản cấp trên; triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Những điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) năm 2024; Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; Những điều cần biết về BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình; Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; “Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”; Kỹ năng tổ chức truyền thông, viết tin bài; Phương pháp và kỹ năng duy trì sinh hoạt Chi/tổ Hội, Câu lạc bộ. Tình hình công tác Hội LHPN 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động Hội tại cơ sở.

Theo kế hoạch, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội, hội viên xã Quảng Hòa, Quảng Sơn, Đắk Ha và Đắk R’măng trong 02 ngày 11-12/7/2024.

Lớp bồi dưỡng đã trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng triển khai các hoạt động phong trào cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian tới.

                                             Tin, ảnh:   Đỗ Cúc - Hội LHPN huyện Đắk Glong

 

Bài viết liên quan
Bản đồ