Thứ sáu, 21/06/2024 - 02:14

 

         

Sáng ngày 19/8/2021 đại diện Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Trà Linh - Phó Chủ tịch chủ trì duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Đắk Song lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị duyệt văn kiện Đại hội đại biểu huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2021-2026

 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội: văn kiện, các bước xây dựng đề án nhân sự, khó khăn và đề xuất; các đồng chí trong tổ duyệt văn kiện Đại hội của Tỉnh Hội đã tập trung thảo luận, tham gia góp ý nhằm hoàn thiện nội dung, đảm bảo chất lượng; trong đó, các ý kiến tập trung về đánh giá kết quả đạt được, đánh giá cụ thể kết quả các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết của đơn vị trong nhiệm kỳ 2016-2021,...

Kết luận đồng chí Nguyễn Thị Trà Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Từ chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở đảm bảo tiến độ đến các bước chuẩn bị Đại hội cấp huyện. Đồng chí cũng thống nhất cao với các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong tổ duyệt văn kiện Tỉnh Hội và đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp thu các ý kiến góp ý để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị, chương trình, đề án nhân sự cũng như các nội dung liên quan. Từ nay đến ngày diễn ra Đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cần  rà soát, bổ sung các nội dung góp ý trong buổi duyệt văn kiện và kiểm tra lại các vấn đề liên quan để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đặc biệt là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bản huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung.

 

Hà Dung - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

 

 

Bản đồ