Thứ hai, 22/07/2024 - 16:01

Hội LHPN huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I: 2021-2025, năm 2023

 

          Ngày 06/7/2023 Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: 2021-2025. Về dự, chỉ đạo và hỗ trợ Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Trà Linh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Cao Văn Thuận - Phó Ban Dân vận Huyện ủy và sự có mặt của 56 đại biểu diện cho các ban, ngành huyện Cư Jut; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa VII; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội phụ nữ thuộc 4 xã thuộc Dự án.

          Hội nghị đã triển khai các nội dung: Giới thiệu tổng quan, hướng dẫn triển khai các hoạt động Dự án 8; Chia sẻ, thảo luận các giải pháp phối hợp thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án; Trao đổi, giải đáp các vấn đề của Dự án.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bích Hạnh

Hội LHPN huyện Cư Jut

Bài viết liên quan
Bản đồ