Thứ năm, 25/04/2024 - 10:55

Hướng hoạt động Hội về cơ sở là một trong những giải pháp được Hội LHPN huyện Đắk Glong quan tâm, tập trung thực hiện trong những năm gần đây nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Hội viên phụ  nữ trên địa bàn để đưa ra giải pháp thu hút hội viên phụ nữ tham gia hoạt động Hội.

Xác định được nhu cầu tìm hiểu các chuyên đề học tập Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của hội viên phụ nữ. Từ ngày 23-31/3/2023, Hội LHPN huyện Đắk Glong tổ chức 07 cuộc sinh hoạt Chuyên đề năm 2023 tại 07 cơ sở thu hút 690 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nội dung sinh hoạt chuyên đề, gồm: Tuyên truyền chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”. Thông tin các vấn đề thời sự về tình hình thế giới, trong nước và địa phương.

Tiết mục văn nghệ của chi hội phụ nữ Bon Sanar, xã Đăk Rmăng

Hoạt động tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 đã góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Glong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấpnhiệm kỳ 2021-2026; đây cũng là phương thức đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng Người Phụ nữ Đắk Nông thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng thông qua hoạt động này, Hội LHPN huyện mong muốn khơi dậy tinh thần, khả năng, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo sự chuyển biến rõ nét hành vi của phụ nữ trong tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2023 tại xã Đắk R’măng (ngày 29/3/2023)

 

Đỗ Cúc - Hội LHPN huyện Đắk Glong

 

Bài viết liên quan
Bản đồ