Thứ năm, 25/04/2024 - 11:10

          Sáng ngày 25/4/2023 Hội LHPN huyện Đăk Mil phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cơ sở năm 2023.

Hình ảnh: Các học viên tham gia lớp tập huấn

          Tham gia khai giảng lớp học có 65 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, chi hội trưởng các chi hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn. Thời gian bồi dưỡng 03 ngày với 6 chuyên đề: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị,  tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và Bình đẳng giới; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Chức năng đại diện, phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN huyện Đăk Mil, nhiệm kỳ 2021-2026; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội cơ sở; Tuyên truyền, giáo dục “Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Mil (1930-2020); Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

          Đây là hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Hội LHPN huyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hàng năm. Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, Hội viên phụ nữ được cập nhật được những kiến thức mới, từng bước nâng cao nghiệp vụ để triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Hội.

Thúy Luân – Hội LHPN huyện Đắk Mil

Bài viết liên quan
Bản đồ