Chủ nhật, 21/07/2024 - 08:28

 

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác năm 2022, Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện Đắk R’lấp và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ngày 13 tháng 10 năm 2022 Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 104 chị Chi Hội trưởng phụ nữ cơ sở các chuyên đề: công tác Hội; phong trào thi đua; vai trò của phụ nữ và cuộc sống; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Chuyên đề tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027.

Đ/c Nguyễn Thị Lưu - PCT Hội LHPN tỉnh báo cáo các chuyên đề công tác Hội

Việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở luôn là nội dung trong định hướng hoạt động của Hội để nâng cao kiến thức kỷ năng cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở thực hiện tốt vai trò trách nhiệm tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

 

Đoan Trang - Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp

 

 

Bản đồ