Thứ bảy, 15/06/2024 - 05:42

Từ ngày 22/8 đến ngày 26/9, Hội LHPN huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã: Thuận Hà, Đắk N’Drung, Đắk Mol và Trường Xuân tổ chức ra mắt các Tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức truyền thông mẫu. Tham gia Lễ ra mắt và buổi truyền thông mẫu, có Lãnh đạo Hội LHPN huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, 100% thành viên Tổ truyền thông và hơn 300 hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia.

Tại Lễ ra mắt, lãnh đạo UBND các xã đã trao Quyết định thành lập Tổ truyền thông và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động cho các Tổ truyền thông, Ban điều hành các Tổ truyền thông ra mắt nhận nhiệm vụ, đại diện Ban điều hành bày tỏ sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ trước sự tín nhiệm của cộng đồng, sự tin tưởng của cấp ủy và chính quyền địa phương. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện trao kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tổ truyền thông với tổng số tiền là 42 triệu đồng/14 Tổ (01 tổ do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo ra mắt điểm và trao kinh phí hoạt động).

Lãnh đạo UBND xã Đắk Mol trao Quyết định thành lập các Tổ truyền thông

 

Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Thuận Hà

Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Đắk N’Drung

 

Trên cơ sở chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN huyện đã cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn I: 2021-2025 để triển khai thực hiện trong năm 2023. Theo đó, năm 2023, Hội LHPN huyện sẽ hướng dẫn Hội LHPN các xã phối hợp khảo sát, thành lập 15 Tổ truyền thông cộng đồng tại 15 bon/bản đặc biệt khó khăn thuộc 4 xã Thuận Hà, Đắk N’Drung, Đắk Mol, Trường Xuân theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612 /QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc. Mỗi tổ truyền thông có từ 07-10 thành viên tham gia; Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng là mô hình triển khai thực hiện: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em thuộc Dự án.

Tính đến nay, huyện Đắk Song đã thành lập được 15 Tổ truyền thông cộng đồng, trong đó huyện Hội LHPN tỉnh chỉ đạo ra mắt (điểm) 01 Tổ Truyền thông tại xã Trường Xuân và chỉ đạo thành lập 14 Tổ truyền thông cộng đồng tại các xã Thuận Hà 02 tổ, xã Đắk N’Drung 04 tổ, xã Đắk Mol 03 tổ, xã Trường Xuân 05 tổ./.

Lê Thu - Hội LHPN huyện Đắk Song

Bài viết liên quan
Bản đồ