Thứ năm, 25/04/2024 - 11:13

 

Sáng 25/4/2023, tại điểm cầu Đắk Nông, Thường trực Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo ban chuyên môn cùng huyện/thành Hội và 15 xã có tỷ lệ thu hút thấp đã tham gia Hội thảo thực hiện chỉ tiêu công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, hội viên danh dự nhiệm kỳ 2022-2027 trực tuyến do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tại Hội thảo, kết quả thực hiện chỉ tiêu không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội nhiệm kỳ 2017-2022, thực trạng cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp dưới 60% đã được đánh giá phân tích về công tác chỉ đạo, số lượng, bài học kinh nghiệm và đề ra các nhóm giải pháp khắc phục. Theo đó, để giúp số cơ sở có tỷ lệ thu hút tăng, các cấp Hội cần quan tâm về cơ chế, chính sách, công tác phối hợp; công tác tuyên truyền thông tin; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, phụ nữ và công tác tổ chức cán bộ.

Để thống nhất cách hiểu về tỷ lệ thu hút hội viên, Hội thảo nêu ra nguyên tắc đáng chú ý ở 3 chi tiết: Hội viên có hộ khẩu thường trú và tạm trú (6 tháng trở lên) ở địa phương nào được tính  là hội viên của địa phương đó, tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên được sử dụng theo số liệu của ngành thống kế năm gần nhất và dùng cho cả nhiệm kỳ, hội viên được tính cả hội viên trong các tổ/nhóm/câu lạc bộ… do Hội LHPN các cấp thành lập.

Báo cáo tại Hội thảo, đ/c H’Vi ÊBan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPPN tỉnh đã trình bày những nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng cơ sở có tỷ lệ tập hợp dưới 60% phụ nữ trên địa bàn và lộ trình hỗ trợ, hướng dẫn 15 cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút thấp thuộc 5 huyện/thành phố ở từng cấp từ nay đến hết nhiệm kỳ, trong đó, nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp tục duy trì và phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả, Hội sẽ chú trọng việc hỗ trợ bóc tách số liệu tổng số phụ nữ 18 tuổi và hội viên đương nhiên tại từng tổ chức Hội, tăng cường các hoạt động trao đổi nghiên cứu, nắm chắc tình hình số lượng hội viên cũng như cập nhật biến động tỷ lệ thu hút định kỳ.

Phan Thị Minh - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

 

Bài viết liên quan
Bản đồ