Thứ hai, 22/04/2024 - 02:58

Căn cứ Kế hoạch số 286/KH-UBND, ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 293/KH-BTV, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em năm 2021.

 

Hình ảnh lớp tập huấn phòng, chống BLGĐ năm 2021

 

Trong 2 ngày (từ ngày 14-15/10/2021), Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em năm 2021 (thuộc Đề án 938) bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 200 chị là cán bộ, hội viên, phụ nữ thuộc các huyện Đăk Glong, Tuy Đức, Cư Jút, Krông Nô.

Tham gia trao đổi các chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Lưu - Phó Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Thị Hằng -Trưởng Ban phong trào Hội LHPN tỉnh với các nội dung chuyên đề: (1) Bạo lực gia đình và các kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; (2) Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ và cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với phòng chống bạo lực gia đình./.

  

                                                                                                                   

Nguyễn Hương - Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

 

 

Bản đồ