Thứ bảy, 15/06/2024 - 04:34

 

Nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, từ ngày 05/3-03/4/2024, Hội LHPN tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024 tại các xã Đắk Ha (Đắk Glong), xã Đắk Búk So (Tuy Đức), xã Nam Dong (Cư Jút), xã Đắk RMoan (Gia Nghĩa), xã Nhân Cơ (Đắk Rlấp) với sự tham gia của 400 hội viên, phụ nữ.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên chia sẻ về các nội dung: vận động, thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không/5 có, 3 sạch”; cập nhật thêm kiến thức về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các kỹ năng tuyên truyền, vận động người thân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức Hội nói riêng và địa phương nói chung; những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các mô hình phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hiệu quả, các cách làm hay của các cơ sở Hội trong tỉnh…

Thông qua các lớp tập huấn, giúp cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ hiểu rõ hơn về nội dung, phần việc, vai trò trách nhiệm của mình và hộ gia đình trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Từ đó nâng cao ý thức chủ động, tự giác tham gia các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn:

Đ/c H’ViÊBan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao đổi tại lớp tập huấn tại xã Nhân Cơ (Đắk Rlấp)

Đồng chí Nguyễn Thị Lưu, PCT Hội LHPN tỉnh trao đổi tại lớp tập huẩn tổ chức tại xã ĐắkHa (Đắk Glong)

 

Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Đắk Búk So (Tuy Đức) tham gia tập huấn

Bạch Trinh, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Bản đồ