Thứ năm, 25/04/2024 - 12:42

 

Nhằm tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của các mô hình, điển hình trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội; qua đó thảo luận, hiến kế, gợi mở những giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Ngày 21/2/2023, Hội LHPN tỉnh tổ chức Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội tại huyện Đắk G'long. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đắk G'long, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể huyện cùng sự có mặt của 80 đại biểu là Chủ tịch Hội LHPN huyện/thành phố cụm thi đua số 2, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã/phường cùng điển hình tiêu biểu.

Diễn đàn đã nghe báo cáo đề dẫn và tham luận cùng nhiều ý kiến chia sẻ sôi nổi rất tâm huyết, nhiệt tình của cán bộ Hội các cấp, qua đó, phân tích cặn kẽ những kinh nghiệm quý báu, cách làm hay, mô hình hiệu quả, cũng như đề xuất nhóm các giải pháp phù hợp để góp phần tăng hiệu quả công tác hoạt động Hội trong thời gian tới.

Diễn đàn ghi nhận, thời gian qua, với phương châm đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội hướng hoạt động về cơ sở, chú trọng các địa bàn có tỷ lệ thu hút hội viên thấp, cụ thể hóa các hoạt động phù hợp nhu cầu thực tế: tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở; xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ theo đối tượng, lĩnh vực thông qua các tổ, nhóm, câu lạc bộ với đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo; đổi mới hình thức sinh hoạt; hướng dẫn kỹ năng điều hành sinh hoạt; tổ chức trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, quản lý hội viên thông qua các đợt kiểm tra, giám sát; tăng cường cán bộ đi cơ sở nắm tình hình và hướng dẫn, chỉ việc đối với các vấn đề còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động qua các trang mạng xã hội: facebook, zalo, trang thông tin điện tử của Hội, phương tiện tuyền thông tại địa phương để chia sẻ, lan tỏa các phong trào, hoạt động Hội.

Dọc chiều dài công tác Hội, đội ngũ cán bộ Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp, dựa vào thực tiễn phong trào phụ nữ, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác trọng tâm và khâu đột phá; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở; chú trọng xây dựng các mô hình và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Hội, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, kế thừa những thành quả của công cuộc đổi mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trên tất cả các lĩnh vực được xã hội ghi nhận. Chị em ngày càng tự tin vươn lên, sáng tạo, đổi mới thích ứng với hội nhập và phát triển theo xu thế chung của thời đại cùng với những giá trị chuẩn mực mới của người phụ nữ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đ/c Nguyễn Thị Trà Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc

Đ/c Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đắk G'long

phát biểu ý kiến

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm

 

Phan Thị Minh - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Bản đồ