Chủ nhật, 21/07/2024 - 08:08

 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/02/2018 về triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022 và giải pháp nâng cao hoạt động kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2023-2025. Ngày 12/6/2023, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2023-2025 với sự tham gia của các Sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, UBND 8 huyện/thành phố, Hội LHPN các cấp trong toàn tỉnh.

 

Quảng cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có Đ/c H’Vi ÊBan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đ/c Nguyễn Thị Lưu - PCT Hội LHPN tỉnh, tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã theo dõi  phóng sự, tham luận, thảo luận với các nội dung về đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2023-2025. Tại Hội thảo đã Hướng dẫn kết nối triển khai cho vay theo Nghị định 55 của Chính phủ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn kết nối cung cầu, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử của Sở Công Thương.

Đại biểu trao đổi tại Hội thảo

Thông qua Hội thảo, Hội LHPN tỉnh và Hội phụ nữ các cấp đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp, đặc biệt là kiến nghị, đề xuất sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đơn vị chuyên môn liên quan cùng chung tay tháo gỡ các tồn tại, hỗ trợ phong trào phụ nữ khởi nghiệp tỉnh nhà, lan tỏa tinh thần tự tin, bản lĩnh phát triển kinh tế, khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đổi mới sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa giai đoạn 2023-2025 đạt được nhiều kết quả khởi sắc và hoàn thành các mục tiêu đề án đề ra hiệu quả.

Minh Huệ, Hội LHPN tỉnh

Bài viết liên quan
Bản đồ