Thứ năm, 25/04/2024 - 11:53

Nhằm tăng cường công tác quản lý vốn vay, thu hồi nợ quá hạn và hướng dẫn công tác vay vốn. Vừa qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tình hình vay và sử dụng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội tại các huyện/thành phố gồm: Cư Jút (xã Nam Dong), Đắk Mil (xã Đức Mạnh), Tuy Đức (xã Đắk Buk So); thành phố Gia Nghĩa (phường Nghĩa Tân); đại diện 02 Tổ tiết kiệm & vay vốn và 05 thành viên của các Tổ do đồng chí Nguyễn Thị Lưu - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đây là hoạt động thường xuyên của Hội LHPN tỉnh nhằm giúp cho Hội LHPN cấp huyện và cấp xã/phường/thị trấn trên địa bàn quản lý chặt nguồn vốn uỷ thác do đơn vị quản lý.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, nguồn nợ quá hạn trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa công tác quản lý vốn vay trong thời gian tới, Đoàn công tác đề nghị đơn vị thời gian tới quan tâm thực hiện một số nội dung cụ thể như: tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các chương trình cho vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp thực hiện tốt công tác triển khai khảo sát đối tượng cho vay; kiểm tra việc sử dụng vốn sau khi giải ngân; tăng cường công tác đánh giá phân loại tổ Tổ Tiết kiệm - vay vốn; thực hiện tốt công tác xử lý nợ quá hạn, nợ xâm tiêu chiếm dụng; chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người vay nhận thức đúng ý nghĩa của việc cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; nhắc nhở tổ trưởng duy trì việc sinh hoạt tổ hàng tháng, tham gia giao ban, giao dịch tại xã; huy động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm đều hàng tháng để bảo đảm thu hồi nợ theo thời gian quy định.

Tại buổi kiểm tra giám sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện/thành phố cũng nêu lên những khó khăn với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm có hướng xem xét xử lý như nợ quá hạn tập trung ở các chương trình do hộ vay có hoàn cảnh khó khăn chưa có khả năng trả nợ, hộ vay đi làm ăn xa, bỏ địa phương,… 

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp Hội LHPN huyện/thành phố và Hội LHPN các xã, phường kịp thời chấn chỉnh thiếu sót và đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác quản lý hoạt động uỷ thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thời gian tới.

                                                                                 Kiều Oanh, Hội LHPN tỉnh

 

Bài viết liên quan
Bản đồ