Chủ nhật, 21/07/2024 - 07:31

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”, từ ngày 8/11-11/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 cuộc truyền thông về Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại các xã Đăk Wil (Cư Jútt), Đắk Lao ( Đắk Mil), Quảng Phú (Krông Nô), Đắk Ndrung (Đắk Song) với sự tham gia của 800 người.

Tại các buổi truyền thông, người tham gia được nghe báo cáo viên chia sẻ về nội dung Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; tiêu chí “5 không”/“5 có”, tiêu chí “3 sạch”; kỹ năng vận động phụ nữ, kỹ năng phối hợp với các ngành để triển khai có hiệu quả cuộc vận động; đề xuất với chính quyền các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và người dân địa phương thực hiện các tiêu chí; tham gia đánh giá kết quả số hộ gia đình của địa phương đạt tiêu chí “3 sạch” trong chỉ tiêu số 17.8 của bộ tiêu chí xã nông thôn mới và chỉ tiêu số 18.7 của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; nhiệm vụ của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới...

Cũng tại buổi truyền thông, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 800 giỏ đi chợ với thông điệp “mang giỏ đi chợ, tự hào của người nội trợ”, “Hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nilon và nhựa dùng một lần - cùng chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp, vì cuộc sống trong lành”./.

 

Một số hình ảnh tại các buổi truyền thông

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hương, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

 

Bản đồ