Thứ bảy, 15/06/2024 - 06:06

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; ngày 29 tháng 5 năm 2024, Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp tổ chức tập huấn nhằm hướng dẫn thành lập, vận hành mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại cộng đồng trên địa bàn huyện và giúp đội ngũ cán bộ Hội cấp xã, Bon hiểu rõ quy trình thành lập và vận hành CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi tại cộng đồng.

Hình ảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn có 43 học viên tham gia bao gồm: Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa xã hội, Cán bộ Văn hóa xã hội, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN xã; Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội phụ nữ, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn bon, Cán bộ Ban Tự quản Bon. Các thành viên tham gia tập huấn sôi nổi trao đổi để hiểu và thực hiện tốt sau khi thành lập CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại cộng đồng./.

 

 

Đoan Trang - Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp

 

Bài viết liên quan
Bản đồ