Thứ sáu, 01/12/2023 - 10:54

 

Sáng ngày 07/6/2023, tại Hội trường Nhà khách 19/8, thành phố Gia Nghĩa, Hội LHPN tỉnh khai mạc lớp tập huấn giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cho 44 đại biểu lãnh đạo Hội LHPN 7 huyện và 37 xã thuộc 7 huyện nằm trong khu vực hưởng lợi từ dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

`

        Với sự hướng dẫn của báo cáo viên là thầy Lê Văn Sơn, Tiến sỹ, giảng viên Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng, lớp tập huấn được trao đổi, chia sẻ xoay quanh các chuyên đề: Khái niệm cơ bản về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ; Lợi ích của việc thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Mục đích, nội dung, cách xác định chỉ số, tổng hợp và phân tích số liệu giám sát và đánh giá Dự án 8. Trong 4 hợp phần triển khai dự án 8 giai đoạn I từ năm 2021-2025 tại 7 huyện của tỉnh, đây là hoạt động phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ Hội các cấp được tỉnh Hội lựa chọn thực hiện cho năm đầu giai đoạn.

        Được biết, trong thời gian tới, tỉnh Hội sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn với nội dung tương tự dành cho đối tượng là Chi hội trưởng phụ nữ tại 37 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã các huyện Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp, Cư Jút để nâng cao nhận thức, kỹ năng giám sát về bình đẳng giới và các yêu cầu thực hiện bình đẳng giới trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em nói riêng cho đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến thôn, buôn, bon, bản.

Phan Thị Minh - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

Bài viết liên quan
Bản đồ