Thứ năm, 25/04/2024 - 12:16

Sáng ngày 21/02/2023, tại hội trường khối Mặt trận - Đoàn thể huyện Đắk Song, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 1 (2021-2025). Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hải - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Huyện; lãnh đạo phòng Dân tộc huyện, phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội; các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội LHPN, Hiệu trưởng các trường Tiểu học & THCS, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/bon/bản, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ thuộc 04 xã triển khai Dự án gồm: Thuận Hà, Đắk N’Drung, Trường Xuân, Đắk Mol.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự án 8 tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Đ/c Đỗ Thị Minh Hải - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

hướng dẫn triển khai các hoạt động của Dự án

 

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện thực hiện công bố Quyết định thành lập Ban điều hành dự án 8; giới thiệu tổng quan và hướng dẫn triển khai các nội dung, hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc như: việc lựa chọn triển khai thực hiện các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các tổ truyền thông cộng đồng và tuyên truyền về giới trong dự án….

Đại biểu trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Việc triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn huyện Đắk Song sẽ là cơ hội để thúc đẩy mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng DTTS. Góp phần vào mục tiêu thúc đẩy “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước.

Lê Thu - Hội LHPN huyện Đắk Song

 

Bản đồ