Thứ hai, 20/05/2024 - 20:14

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua số 03 năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ngày 27 tháng 12 năm 2023 Khối thi đua số 03 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào thi đua năm 2023.

Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tuấn - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Đắk Nông và các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị thành viên Khối thi đua số 03 gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và Tỉnh đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung chia sẽ, thảo luận về các phong trào, hoạt động của đơn vị cũng như các hoạt động, phong trào chung của Khối. Trong năm 2023, với vai trò Khối trưởng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã đề xuất, triển khai hoạt động chung của Khối qua việc nhận đỡ đầu 01 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong với tổng trị giá 12.000.000 đông. Với hoạt động nhận đỡ đầu, được lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng cũng như các đơn vị đánh giá cao về tính linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức phong trào chung, hoạt động mang tính thực tế, hiệu quả, thiết thực và được các đơn vị thống nhất, đề xuất nhân rộng thành mô hình chung của Khối vào năm 2024.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cũng như đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, thay mặt Khối thi đua số 03 Tỉnh đoàn Đắk Nông - Khối trưởng năm 2024 đã phát động thi đua và các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua với quyết tâm cùng hoàn thành xuất sắc các phong trào, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm của tỉnh cũng như xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu bình bầu khen thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua, kết quả năm 2023 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu đối với cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bằng khen đối với cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Nông. Lấy phiếu suy tôn đơn vị Khối trưởng, Khối phó năm 2024, theo đó năm 2024 cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Nông sẽ là Khối trưởng và cơ quan Hội Nông dân tỉnh sẽ là Khối phó.

                                             

                                                                     Hà Dung

                                                         Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

Bài viết liên quan
Bản đồ